Η ReDePlan αρθογραφεί για «Απόβλητα, Βιομηχανική Συμβίωση και Κυκλική Οικονομία»